درخواست آموزش و مشاوره

مجموعه خانه OpenSees آماده است تا تجربه بیش از 10 ساله خود در زمینه مدلسازی و تحلیل غیرخطی انواع سیستم های سازه ای را با دانشجویان و اساتید دانشگاه های کشورمان به اشتراک بگذارد. چهارچوب خانه OpenSees در ارائه مشاوره به رساله های کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مهندسی سازه و زلزله، چهارچوبی آموزش-محور و هم راستا با نظام دانشگاهی کشور عزیزمان ایران است. در این راستا، این مجموعه سیاستهای زیر را در روند ارائه مشاوره پژوهشی خود به دانشجویان و یا اساتید این رشته ها دنبال می کند:

 • مجموعه نقش خود را به عنوان مشاور و مدرس تعریف می کند. از این رو، با وجود آنکه در اکثریت قریب به اتفاق مشاوره های ارائه شده، اهداف تحقیقاتی مورد نظر در انتها بطور کامل محقق می شوند، حصول این امر جزو تعهدات مشاور نیست. این بدین معناست که مجموعه به هیچ عنوان انجام پروژه های دانشجویی را به شکل مستقل متقبل نمی شود و همکاری خود را به ایفای نقش مؤثر دانشجو در مسیر تحقیقاتی منوط می نماید.
 • با وجود ارائه خدمت در نقش مشاور، در صورت پیچیدگی بیش از حد مراحل کار، همانند یک استاد راهنمای مسلط و با تجربه، مشاورین خانه OpenSees آماده اند تا در کنار آموزش و سپردن بخش هایی از کار به دانشجو، خود نیز همراهی لازم را با دانشجو در انجام این مراحل دشوار ارائه دهند تا دستیابی به هدف نهایی تحقیق به مخاطره نیافتد.
 • حق الزحمه ارائه خدمات مشاوره معمولا بصورت ساعتی و بر مبنای سطح خدمات و شخص ارائه کننده آنها تعیین خواهد شد.
 • بدلیل محوریت نقش دانشجو در پیشبرد مراحل کار و در نتیجه متغیر بودن ساعات کلی صرف شده در طول مشاوره، مجموعه از قبول مشاوره کلی در ازای یک حق الزحمه ثابت و از پیش تضمین شده معذور است.
 • در صورت تمایل دانشجو به کاهش تعداد ساعات و حق الزحمه مشاوره، این امر از طریق پر رنگ تر نمودن نقش دانشجو در پیشبرد مراحل عملی کار محقق خواهد شد.
 • بسته به محل زندگی دانشجو و مدرس (مشاور)، جلسات مشاوره به یکی از دو صورت آنلاین و یا حضوری برگزار خواهند شد.
 • به طور معمول از جلسات برگزار شده ویدیو ضبط می شود تا امکان مرور مطالب توسط دانشجو فراهم شود. در این صورت، کلیه حقوق معنوی این ویدیوها شامل حق تکثیر، انتشار و فروش فایلها برای مجموعه خانه OpenSees و شرکت عمران علم افزار محفوظ خواهد بود.

خدماتی که مجموعه خانه OpenSees قادر است با حفظ سیاستهای فوق ارائه دهد شامل (و نه محدود به) موارد زیر است:

 1. مشاوره در زمینه انتخاب موضوع رساله به نحوی که انجام آن با توجه به قابلیت های در دسترس ممکن و نتایج آن جذابیت کافی برای انتشار مقالات نمایه شده در مجلات معتبر بین المللی را داشته باشند.
 2. ارائه مشاوره تخصصی در مراحل پیشبرد مطالعه شامل انتخاب سازه های مورد مطالعه، روش ارزیابی، پارامترهای مورد بررسی، نرم افزارهای مورد استفاده و …
 3. ارائه آموزش های لازم در خصوص زبان های برنامه نویسی (مانند MATLAB)
 4. ارائه آموزش های لازم در خصوص نرم افزارهای تحلیل و ارزیابی سازه ای (عمدتا OpenSees)
 5. ارائه مشاوره در زمینه استخراج و تفسیر نتایج مطالعه
 6. ارائه مشاوره در زمینه نگارش و انتشار مقالات نمایه شده در مجلات معتبر بین المللی به همراه ویرایش فنی و زبانی این مقالات

در صورت تمایل به دریافت خدمات مشاوره و یا اطلاع از هزینه خدمات مرتبط با موضوع شما از طریق فرم زیر درخواست خود را برای ما ارسال فرمایید.

1 + 1 = ?