دوره ویدیویی اصول مدلسازی و تحلیل غیرخطی سازه ها در OpenSees

مدت زمان: 35 ساعت

اهداف:

 • آشنایی کاربردی و مثال-محور با اصول مدلسازی به روش اجزای محدود
 • آشنایی با روند حل غیرخطی مدلها
 • آشنایی با روش های مدلسازی اعضای سازه ای به روش ماکرو با تمرکز بر قابهای خمشی فولادی و بتنی
 • توسعه مدلهای پارامتریک (برنامه نویسی شده)
دوره ویدیویی ارزیابی عملکردی سازه ها به روش IDA در OpenSees و بر مبنای دستورالعمل FEMA P695

مدت زمان: 16 ساعت

اهداف:

 • آشنایی با مبانی مواجهه با عدم قطعیت لرزه ای و روش های مختلف آن،
 • آشنایی با روش DA و الگوریتم های پیاده سازی آن،
 • تهیه کدهای TCL برای انجام تحلیل IDA به کمک نرم افزار OpenSees
دوره تحلیل IDA به کمک OpenSees
دوره ویدیویی آنالیز لرزه ای سازه ها تحت زلزله های متوالی در OpenSees

مدت زمان: 8 ساعت

اهداف: آشنایی با مبانی عدم قطعیت در ارزیابی لرزه ای تحت زلزله های متوالی، آشنایی با آخرین روش مقیاس کردن رکوردهای اصلی و پس لرزه در قالب IDA، پیاده سازی الگوریتم hunt-fill به کمک OpenSees برای حالت متوالی، استفاده از دستورات پیشرفته OpenSees برای افزایش سرعت تحلیل ها

دوره ویدیویی اجزای محدود شیء گرا و افزودن ویژگی های سفارشی به OpenSees

مدت زمان: 35 ساعت

اهداف:

 • آشنایی خوب با زبان برنامه نویسی ++C،
 • مرور روش اجزای محدود و فرایند برنامه نویسی آن به روش شیء گرا،
 • آشنایی با متن نرم افزار OpenSees و اقدام به سفارشی سازی آن
دوره ویدیویی مدلسازی قاب خمشی به همراه دیوار برشی بتنی در OpenSees

مدت زمان: 19 ساعت

اهداف:

 • آشنایی با عوامل موثر بر رفتار دیوارهای برشی بتن آرمه و نحوه مدلسازی آنها به روش ماکرو در نرم افزار OpenSees،
 • ایجاد مدل غیرخطی پارامتریک از سیستم قاب خمشی به علاوه دیوار برشی بتنی و صحت سنجی آن بر مبنای نتایج آزمایشگاهی
دوره ویدیویی مدلسازی قابهای با سیستم مهاربندی قابل کمانش در OpenSees

مدت زمان: 10 ساعت

اهداف: آشنایی با مکانیزم رفتار غیرخطی مهاربندهای کمانش پذیر، شیوه عملی مدلسازی آنها به روش ماکرو در نرم افزار OpenSees، مدلسازی قابهای مهاربندی با پیکربندی های کاملا متنوع مانند سیستم پشتیبان قوی

دوره ویدیویی مدلسازی قابهای خمشی سه بعدی در OpenSees

مدت زمان: 12 ساعت

اهداف:

مدلسازی 3-بعدی و پارامتریک قاب های خمشی فولادی و بتنی در OpenSees

استفاده از روش های پلاستیسیته گسترده و متمرکز

در نظر گرفتن پیکربندی های متنوع سازه ای و عدم تقارن پلان

دوره ویدیویی مدلسازی سیستم دیوار برشی فولادی در OpenSees

مدت زمان: 12 ساعت

اهداف: آشنایی با مبانی رفتاری دیوارهای نازک فولادی، آشنایی با روش طراحی سیستم دیوار برشی فولادی ویژه بر اساس AISC-341، مدلسازی پارامتریک سیستم در OpenSees، صحت سنجی مدل  بر مبنای نتایج آزمایشگاهی

دوره ویدیویی طراحی و مدلسازی قاب خمشی به همراه سیستم های میراگر در OpenSees

مدت زمان: 12 ساعت

اهداف: آشنایی با مکانیزم عملکرد و آموزش طراحی آیین نامه ای سیستم های مهاربندی با تاکید بر مهاربند ویسکوز؛ آموزش مدلسازی میراگر به همراه مهاربند چورون در نرم افزار OpenSees به شیوه برنامه نویسی شده و پارامتریک