ویدیوی رایگان آموزش OpenSees| دانلود فایل آموزشی OpenSees

در کنار آموزش های نوشتاری ارائه شده در مدرسه های وبگاه خانه OpenSees، چند ویدیوی رایگان آموزش OpenSees در این بخش برای شما در نظر گرفته شده است. این ویدیوها سعی می کنند با تکیه بر ابزارهای چندرسانه ای تاثیرات متفاوتی را در مسیر یادگیری شما فراهم کنند. دانلود فایل آموزشی OpenSees ارائه شده به همراه بعضی از ویدیوها نیز به دامنه تاثیر ویدیوها و کاربردی شدن آنها کمک خواهد کرد. خانه OpenSees همواره سعی خواهد کرد با گسترش تولیدات آموزشی خود در پیمودن مسیر آموزش نرم افزار OpenSees شما را همراهی کند. بنابراین، توصیه میکنیم صفحات ما را در اینجا و یا در فضای مجازی دنبال کنید تا به موقع در جریان آخرین تولیدات ما قرار بگیرید.

ویدیوهای آموزشی رایگان

فایلهای کاربردی رایگان