مدرس: دکتر سید علیرضا جلالی (برای مشاهده سابقه مدرس کلیک کنید)
مدت زمان: 8 ساعت
اهداف: آشنایی با مبانی عدم قطعیت در ارزیابی لرزه ای تحت زلزله های متوالی، آشنایی با آخرین روش مقیاس کردن رکوردهای اصلی و پس لرزه در قالب IDA، پیاده سازی الگوریتم hunt-fill به کمک OpenSees برای حالت متوالی، استفاده از دستورات پیشرفته OpenSees برای افزایش سرعت تحلیل ها
سرفصلها:
1. تحلیل متوالی ساده بر روی یک سیستم جرم-فنر (یک درجه آزادی): بیان کلیات و اصول تحلیل لرزه ای متوالی و پیاده سازی آن به شکلی ساده و ابتدایی روی یک سیستم یک درجه آزادی (قسمت های 1 و 2)
2. مروری بر اهداف تحلیل لرزه ای متوالی به منظور بررسی روش های عددی و محاسباتی مناسب برای یک پروژه تحقیقاتی (تشریح مبانی تحلیل دینامیکی افزاینده IDA تحت اثر رکوردهای متوالی) (قسمت های 1 و 2)
3. مروری بر تحلیل دینامیکی افزاینده (IDA) در حالت تک رکورد (قسمت 3)
4. اصلاح فرایند تحلیل IDA تک رکورد به منظور دیدن توالی لرزه ای (قسمت های 4 و 7)
5. اصلاح فرایند IDA متوالی به منظور افزایش راندمان تحلیل و کاهش زمان آن با بهره گیری از دستور dataBase (قسمت 5)
6. فرایند مقیاس کردن زلزله اصلی به روش درون یابی (قسمت 6)
7. پیاده سازی روش برای سیستم چند درجه آزادی (قاب ساختمانی) (قسمت 8)

* ویژگی های بسته*
1. با خرید این مجموعه شما به جمع کاربران ویژه ما افزوده می شوید و پاسخ گویی به سوالات شما در حیطه موضوعات این مجموعه بصورت رایگان و در اسرع وقت از طریق گروه تلگرامی صورت خواهد گرفت.
2. آموزش ها در قالب مثال ارائه شده و ضمن داشتن غنای علمی و ارتقای سطح دانش تحلیل غیرخطی، شما را به صورت کاربردی با موضوع آشنا می کنند.
3. مسیر دوره با در نظر گرفتن آخرین مقالات علمی و روش های ارزیابی تحلیل های متوالی طراحی شده است و به شما در رسیدن به یک پژوهش نوآورانه کمک خواهد کرد
4. مطالب ارائه شده در این بسته برای اولین بار به زبان فارسی ارائه می شوند و حتی ارائه منسجمی نیز از آنها به زبان انگلیسی وجود ندارد.
5. به منظور دستیابی به تسلط کامل آشنایی با مبانی تحلیل دینامیکی افزاینده IDA که در دوره دیگری ارائه شده است مورد نیاز خواهد بود