تحلیل غیرخطی سازه ها

nonlinear-analysis-challenges

آشنایی با تحلیل غیرخطی سازه ها و چالش های آن جهت کسب دورنمای دقیق از مراحل یک پژوهش به کمک OpenSees ضروری است. به عنوان یک مهندس در مقطع کارشناسی با تحلیل خطی سازه ها آشنا شدیم. موضوع تحلیل خطی نحوه پیکربندی سازه برای حفظ پایداری در برابر بارهای طراحی و حمل مناسب آنها بود. در نقطه مقابل آن، تحلیل غیرخطی سازه ها موضوعی پیچیده است که به بررسی روند تسلیم بخش های مختلف سازه و اتفاقاتی که در پی تسلیم تدریجی اعضا می افتد، می پردازد.

انجام این نوع تحلیل از این جهت ضروری است که طراحی اقتصادی اغلب سازه ها تنها با بره گیری از ظرفیت رفتار غیرخطی آنها ممکن است. تحلیل غیرخطی به بررسی اثر همزمان پدیده های پیچیده ای می پردازد که هر یک اثر عمیقی بر رفتار سازه ها تحت بارهای شدید می گذارند. مواردی از این پدیده ها توالی (ترتیب وقوع) تسلیم اعضا، خرابی و حذف اعضا، جذب و استهلاک انرژی ورودی توسط آنها و … است. پیش بینی و مدلسازی درست رفتار هر یک از اعضا و ملاحظه دقیق تاثیر آن بر رفتار کلی سازه، وظیفه یک ارزیاب رفتار غیرخطی سازه ها است. دست و پنجه نرم کردن با ضعف ها و قوتهای مدلهای اعضا و الگوریتمهای تحلیل و مواجهه با واگرایی تحلیل از دشواری های دیگر تحلیل غیرخطی سازه ها است.

در نوشته چرا OpenSees بیان کرده ایم که هدف OpenSees با نرم افزارهای تجاری تفاوت عمده و اساسی دارد. نرم افزارهای تجاری سعی کرده اند راه حل خود برای بعضی مسائل تحلیل غیرخطی را به صورت یک بسته آماده در اختیار کاربران بگذارند. با این حال، این راه حل ها باید در بوته آزمایش و سعی و خطا به دست بیایند. این یعنی یک نیاز اساسی به محیطی که بتوان در آن ایده های گوناگون را با حداقل هزینه ارائه و بررسی کرد وجود دارد. فلسفه وجودی OpenSees نیز دقیقا فراهم آوردن محیطی رایگان است که در آن هر ایده ای سریعا تبدیل به ابزار از جنس برنامه شده و سپس توسط کاربران متعدد آزموده شود. بنابراین، زمانی که با OpenSees کار می کنیم باید آمادگی مواجهه با ایده های نهایی نشده و در حال آزمون را داشته باشیم.