چرا OpenSees

why-opensees

چرا OpenSees را به عنوان نرم افزار تحلیل غیرخطی در مسیر پژوهش خود انتخاب کنم؟ سؤال مهمی است! اگر آموزش OpenSees را به روش خانه OpenSees دنبال کنید، عادت می کنید که با درک «چرایی» یک موضوع دانش خود را ریشه دار کنید. چرا که دانش ریشه دار و عمیق فراموش نمی شود و برای صاحب خود کاربرد خلاقانه به همراه می آورد.

هدف این آموزش

هدف ما در این بخش همین است. می خواهیم ببینیم اصلا چرا باید از روش های عددی بجای تست های آزمایشگاهی استفاده کنیم؟ در بین روش های عددی چرا باید به سراغ روش اجزای محدود برویم؟ در میان دو نگرش میکرو و ماکرو در اجزای محدود چرا ما نگرش ماکرو را که OpenSees متکی بر آن است انتخاب کرده ایم؟ و در بین نرم افزارهای اجزای مدود ماکرو چرا OpenSees را بر دیگران ترجیح داده ایم؟

ارزش این آموزش

در بخش چرا OpenSees به همه سؤالهای بالا جوابهایی خیلی دقیق و قابل اعتماد و در عین حال روشن و قابل فهم خواهیم داد. مطالب این بخش شما را در بررسی نرم افزارهای تحلیل غیرخطی صاحب نظر خواهد کرد. خانه OpenSees به دلیل نگاه حرفه ای خود به موضوع، پس از آزمودن طیف گسترده ای از نرم افزارها به سراغ OpenSees رفته است. به همین دلیل، مثل سایر موضوعات، مطالب این بخش نیز برخاسته از تجربه است و نه صرفا متکی بر شنیده ها.

فهرست مطالبی که برای این بخش در نظر گرفته ایم را می توانید در ادامه ببینید. این مطالب به مرور تهیه و ارائه خواهند شد. اگر نظری دارید حتما برایمان بفرستید. منتظریم!

1-1 نگاهی به درون OpenSees

1-1-1 اجزای محدود چیست؟

1-1-1-1 فرایند تحلیل خطی

1-1-1-2 فرایند تحلیل غیرخطی

1-1-1-3 روش ذخیره سازی ماتریس سختی

1-1-1-4 روش شمارش درجات آزادی

1-1-1-5 روش اعمال شرایط مرزی

1-1-1-6 الگوریتم حل غیرخطی

1-1-2 چرا اجزای محدود ماکرو؟

1-1-3 بخشهای یک نرم افزار اجزای محدود

1-2 نگاهی به گذشته OpenSees

1-3 بررسی امکانات OpenSees

1-3-1 مصالح غیرخطی OpenSees

1-3-2 المانهای غیرخطی OpenSees

1-3-3 الگوریتمهای تحلیل OpenSees

1-3-4 رابط کاربری OpenSees

1-3-5 امکان گسترش OpenSees

1-4 پشتیبانی فنی OpenSees

1-5 بررسی مقایسه ای OpenSees

1-5-1 OpenSees یا SAP و ETABS

1-5-2 OpenSees یا PERFORM3D

1-5-3 OpenSees یا ABAQUS