انجام پروژه OpenSees

انجام پروژه با OpenSees

انجام پروژه OpenSees هدف اصلی اغلب علاقه مندان به یادگیری این نرم افزار است. در این نوشته شما را راهنمایی می کنیم تا ابتدا با مراحل کار به طور دقیق آشنا شوید. سپس، کمکتان می کنیم بتوانید فرد شایسته را انتخاب کنید. نهایتا در مورد زمان و هزینه پروژه OpenSees اطلاعات دقیقی به شما ارائه می کنیم. اگر مایلید می توانید از طریق بخش مشاوره OpenSees شرایط و نحوه دریافت کمک از ما را هم مطالعه کنید.

1. مراحل انجام پایان نامه با OpenSees

برای انجام یک پروژه تحقیقاتی معمول به کمک OpenSees می توان مراحل جدول 1 را در نظر گرفت. بسته به موضوع تحقیق، مراحل دیگری ممکن است به این جدول اضافه یا حذف شوند. در مورد مدت زمان و هزینه که ستونهای بعدی این جدول را تشکیل می دهند در بخش های بعد صحبت کرده ایم.

انجام پروژه با OpenSees کاری کاملا تخصصی است. برای آنکه استاد راهنمای شما از روش کار و خروجی های آن رضایت بیابد، کیفیت مناسبی در همه مراحل باید دنبال شود. تسلط به زبان تخصصی مرتبط با موضوع نیاز مهمی برای انجام مرحله اول است. تسلط به دستورالعمل های ارزیابی عملکرد سازه ها بخش دیگری از دانش مورد نیاز است. آشنایی با روش های آیین نامه ای طراحی سازه ها در مرحله دوم به کار خواهد آمد. مرحله سوم پیچیده ترین مرحله از مراحل است و نیاز جدی به آموزش OpenSees دارد.

به طور کلی، انجام تمام مراحل تحقیق مستلزم استفاده از راه حلهای خلاقانه است. اساتید راهنما که کارفرمایان اصلی این پروژه ها هستند، به دنبال ارائه مقاله با OpenSees هستند. این سبب می شود به کلی دنبال موضوعات تازه و نوآورانه باشند. این تمایل و نیاز به نوآوری در انجام پایان نامه با OpenSees می تواند کار را با دشواری جدی مواجه کند.

ردیفتوضیحات مرحلهمتوسط زمانهزینه (تومان)
1مطالعه و شناسایی روش و مراحل انجام مطالعه20 ساعت4 میلیون
2انتخاب و طراحی سازه های نمونه10 ساعت2 میلیون
3مدلسازی و تحلیل اولیه سازه ها در OpenSees40 ساعت8 میلیون
4انجام تحلیل های هدفمند در راستای حل مسأله40 ساعت8 میلیون
5پردازش نتایج و استخراج نمودارها و جداول آماری20 ساعت4 میلیون
6بررسی نتایج آماری و تفسیر و نتیجه گیری از آنها20 ساعت4 میلیون
7ارائه گزارش (شفاهی) از مراحل مطالعه و نتایج آن10 ساعت2 میلیون
جمع160 ساعت32 میلیون
جدول 1. مراحل انجام پروژه با OpenSees در مقطع ارشد به همراه زمان و هزینه مربوط به یک محقق با سطح تسلط «خوب»

2. شایستگی انجام پایان نامه با OpenSees

با توجه به توضیحات بالا باید گفت، انجام پروژه دانشجویی با OpenSees آن قدر ها هم دانشجویی نیست! بلکه، کاملا تحقیقاتی است. فرد مورد نیاز طبیعتا یک دانشجو یا محقق باهوش و خلاق است که قبلا چند بار این راه را رفته باشد. وجود چنین فردی که در عین حال آماده کمک رسانی در مسیر انجام پروژه نیز باشد، بسیار مغتنم و با ارزش است. خانه OpenSees خود به دنبال شناسایی این قبیل افراد می گردد و آنها را به بخش تماس با خانه OpenSees دعوت می کند.

بطور کلی، افرادی که قابلیت انجام پروژه تحقیقاتی با OpenSees را داشته باشند به سه سطح «متوسط»، «خوب»، «خیلی خوب» و «عالی» دسته بندی می شوند. برای تعیین سطح تسلط محقق باید تعداد پروژه های تحقیقاتی موجود در کارنامه او را در نظر گرفت. جدول 2 این تعداد را بر اساس پروژه های سطح کارشناسی ارشد نشان می دهد. در مورد نحوه تعیین دستمزد ساعتی و هزینه کل پروژه در بخش های بعد با شما صحبت کرده ایم. در کنار این جدول، توجه به چند نکته در تشخیص سطح محققین ضروری است:

  • حجم یک پروژه مقطع دکتری حدودا 2 برابر یک پروژه مشابه در سطح ارشد در نظر گرفته می شود.
  • صرف حضور نام یک محقق در فهرست نویسندگان یک مقاله نیست که مهم است؛ آنچهه مهم است ایفای نقش کلیدی و بلکه مستقل در پیمودن مراحل 7 گانه جدول 1 است.

سطح محققتعداد پروژه سطح ارشد در کارنامهدستمزد ساعتی (تومان)
متوسطبیش از 5100.000
خوببیش از 10200.000
خیلی خوببیش از 20400.000
عالیبیش از 50800.000
جدول 2. سطح بندی تسلط محققان در زمینه انجام پروژه OpenSees

محققین با سطح تسلط «عالی» نادر هستند زیرا اغلب محققین پس از کسب تجربه در چند پروژه تحقیقاتی و انتشار چند مقاله به عضویت هیئت های علمی در می آیند. نقش اغلب اعضای هیئت علمی محدود به نظارت بر روند پروژه هاست و نه ایفای نقش مستقیم در آنها. به همین دلیل، سطح تسلط محققین با پیوستن آنها به هیئتهای علمی اغلب دیگر رشد نمی کند. احتمال اینکه یک محقق با سطح تسلط «عالی» حاضر به انجام پروژه دانشجویی باشد تقریبا صفر است.

در ادامه مدت زمان و هزینه انجام پروژه با OpenSees توسط هر یک از سه سطح گفته شده را بررسی می کنیم.

3. مدت زمان انجام پروژه OpenSees

بهتر است ابتدا ببینیم انجام پروژه توسط خود شما چه قدر زمان خواهد برد. در اولین تجربه، انجام پروژه ارشد با OpenSees بین 6 تا 12 ماه از شما زمان خواهد برد. این زمان برای یک پایان نامه دکتری به 15 تا 24 ماه خواهد رسید. توجه داشته باشید که انجام بعضی پروژه ها ممکن است حتی تا 2 برابر این زمانها طول بکشد. همینطور، پروژه هایی هستند که در مدت 1/2 این تخمین نیز قابل جمع بندی اند. آنچه ما تخمین می زنیم، مربوط به یک پروژه با خروجی های قابل قبول و در عین حال پیچیدگی متوسط است. پروژه ای که بتوان با آن در مقطع ارشد 1 مقاله و در مقطع دکتری 2 مقاله ISI داد. ضمنا، این زمان تنها مربوط به مراحل اصلی ذکر شده در جدول 1 است و شامل مرحله تدوین پایان نامه یا مقاله نمی شود.

با تکرار تجربیات، این زمان ها به تدریج کاهش می یابد. زمان ذکر شده در جدول 1 برای یک محقق با سطح تسلط «خوب» است. طبق این جدول، زمان مورد نیاز برای مرحله مرور روش ها نزدیک به 2.5 روز کاری تخمین زده شده است. در این مرحله، محقق باید مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه ای رو تحقیقات و منابع مرتبط با موضوع داشته باشد. اگر اهل مطالعه مقاله و دستورالعمل باشید، به خوبی متوجه می شوید که این زمان چقدر برای این هدف کم است. در واقع، اتکا به تجربیات قبلی است که انجام این کار را در این فرصت کم برای محقق ممکن می کند. به طور معمول، زمان مورد نیاز برای انجام پروژه OpenSees توسط یک محقق با سطح «خوب» نزدیک 1 ماه کاری خواهد بود.

در صورتی که سطح تسلط محقق به «خیلی خوب» افزایش یابد، می توان جدول 3 را برای زمانها و هزینه ها ارائه کرد. طبق این جدول، زمان یک پروژه مشابه با قبلی با افزایش تسلط محقق تقریبا نصف شده است. در کنار این کاهش زمان، باید انتظار افزایش کیفیت و سطح نوآوری در مراحل تحقیق را نیز داشت. این افزایش سطح بعضی مواقع برای تامین خواسته های استاد راهنما یا داروان پروژه ضروری است.

ردیفتوضیحات مرحلهمتوسط زمانهزینه (تومان)
1مطالعه و شناسایی روش و مراحل انجام مطالعه7 ساعت2.8 میلیون
2انتخاب و طراحی سازه های نمونه8 ساعت3.2 میلیون
3مدلسازی و تحلیل اولیه سازه ها در OpenSees20 ساعت8 میلیون
4انجام تحلیل های هدفمند در راستای حل مسأله20 ساعت8 میلیون
5پردازش نتایج و استخراج نمودارها و جداول آماری10 ساعت4 میلیون
6بررسی نتایج آماری و تفسیر و نتیجه گیری از آنها10 ساعت4 میلیون
7ارائه گزارش (شفاهی) از مراحل مطالعه و نتایج آن10 ساعت4 میلیون
جمع85 ساعت34 میلیون
جدول 3. مراحل انجام پروژه با OpenSees در مقطع ارشد به همراه زمان و هزینه مربوط به یک محقق با سطح تسلط «خیلی خوب»

یک نکته بسیار مهم در تخمین زمان پروژه تحقیقاتی با OpenSees باید در نظر گرفته شود و آن دشواری پیش بینی دقیق زمان نهایی است. همان طور که گفتیم، یک پروژه تحقیقاتی موفق موضوعی کاملا نوآورانه دارد. پس، اطلاعات کمی در مورد چگونگی انجام، مشکلات و موانع مسیر و ارزش یافته های آن وجود دارد. همه اینها پیش بینی زمان مورد نیاز برای انجام پروژه را دشوار می کند. در خصوص انجام پروژه با نرم افزار OpenSees، این دشواری بیشتر از سایر نرم افزارهاست. دلیل این موضوع نبود رابط کاربری و منابع رایگان و دقیق آموزشی است. انجام سعی و خطاهای متعدد پای ثابت تحقیق های مبتنی بر OpenSees است.

4. هزینه انجام پروژه OpenSees

امروز متاسفانه عده زیادی از دانشجویان موفق مقاطع ارشد و دکتری برای ادامه تحصیل یا کار به خارج از کشور رفته اند. باقی مانده نیز اغلب جذب صنعت و هیئت علمی دانشگاه ها شده اند. بیشتر کسانی که با کار تحقیقاتی امور خود را می گذرانند، به این کار نگاه موقت دارند. زیرا، انجام پروژه برای دیگران، دردسرهای بزرگی دارد که آنها را در بخش کسب درامد از OpenSees گفته ایم. علاوه بر این دردسرها این کار یک شغل موجه نیز محسوب نمی شود. زیرا، جایگاه قابل دفاعی در کنار نظام آموزشی و صنعت یک کشور ندارد. کم بودن افراد با صلاحیت کافی جهت انجام پروژه هزینه انجام آن را بالا می برد.

برای ارزش گذاری کار یک محقق، ابتدا باید ببینیم خدمات او چه کمکی به شما می کند. بیایید فرض کنیم شما بتوانید شغلی ساده با درامد ماهیانه فقط 6 میلیون تومان بیابید. این درامد تقریبا برابر حقوق حداقل بر اساس قانون کار کشورمان است. در این صورت، پروژه ای که قرار است 4 تا 6 ماه وقت شما را به صورت تمام وقت بگیرد، 24 تا 36 میلیون تومان از درامد شما را کم می کند.

علاوه بر این، در صورت بهره گیری از مشاوره، شما کیفیت بالاتری نیز در خروجی ها و نتایج خواهید داشت. برای ارزش گذاری این افزایش کیفی باید زمان اضافه لازم برای رساندن کیفیت پژوهش به سطح یک مقاله معتبر را در نظر بگیریم. به طور معمول، پس از صرف یک زمان 6 ماهه، شما باید حداقل 3 ماه دیگر زمان بگذارید تا نتایجتان را برای تهیه مقاله بازنگری کنید. این یک اتفاق طبیعی است چرا که شما تازه تجربیاتی در این زمینه به دست آورده اید و بازخوردهای داوران و استادتان را شنیده اید. این زمان نیز در صورت بهره گیری از یک مشاور با سطح «خوب» یا بالاتر صرفه جویی خواهد شد.

به این ترتیب، پروژه ای که از شما 6 ماه زمان می برد، مطمئنا بیشتر از 6×6 یعنی 36 میلیون تومان برای شما ارزش دارد.

بر اساس ارزش کلی کار تحقیاتی و زمان صرف شده توسط محقق، می توان برای او دستمزد ساعتی تعیین کرد. این معیار مبنای تعیین اعداد جدول 1 است. برای یک محقق با سطح تسلط «خوب»، در سال 1401 باید حداقل ساعتی 200 هزار تومان دستمزد در نظر گرفت. این عدد برای محققین با سطح تسلط «خیلی خوب» و «عالی» به ترتیب 400 هزار و 800 هزار تومان است.

با توجه به توضیحات گفته شده، به طور معمول، هزینه انجام پروژه با OpenSees در سطح ارشد و در سال 1401 حدود 30 میلیون تومان خواهد بود. در نگاه کلی تر، این هزینه بین 25 تا 40 میلیون تومان متغیر است. این اختلاف بخاطر تفاوت در پیچیدگی و زمان مورد نیاز انجام پروژه تحلیل غیرخطی با OpenSees است.

5. برون سپاری پروژه OpenSees

پیچیدگی کار با OpenSees سبب می شود تا افراد زیادی به دنبال بهره گیری از کمک دیگران باشند. ولی باید گفت، ماهیت تحقیاتی کار نگاه پروژه ای به آن را بسیار دشوار می کند. جزئیات دقیق در مورد این مشکلات را در نوشته درامدزایی با OpenSees برایتان شمرده ایم. مراجعه کنندگان به خانه OpenSees همواره درد دل خود را از این قبیل مشکلات به ما منتقل کرده اند. خانه OpenSees خود یکی از مراجعی است که درخواست های زیادی برای انجام پروژه دریافت می کند. با این حال، ما یک توصیه خاص و کاملا منطقی به مخاطبانمان ارائه می کنیم که در ادامه می خوانید.

1.5 یک سؤال مهم

قبل از ارائه پیشنهاد خود، یک سؤال مهم از شما داریم که دوست داریم به آن پاسخ دهید. هدف شما از تحصیلات تکمیلی و ورود به مقاطع ارشد یا دکتری چیست؟ احتمالا مثل اغلب مخاطبان ما خواهید گفت: ارتقای مدرک علمی خود در کنار کسب دانش بیشتر. ما بر اساس تجربیات متعدد می گوییم که ارتقای مدرک دانشگاهی از سطح لیسانس به ارشد و یا دکتری بدون افزایش سطح دانش اصلا مفید نیست.

دنیای حرفه ای امروز، منتظر اثبات قابلیت ها از سوی شماست و نه صرفا ارائه یک مدرک دانشگاهی معتبر. مراکز معدودی هستند که برای مدرک شما به خودی خود نمره و مزیتی قائل اند. این شمائید که باید بتوانید در هر فرصت و مصاحبه ای از مدرک خود یک دفاع جانانه انجام دهید. شما هستید که باید نشان دهید شایستگی دریافت این مدرک را داشته اید. به عبارتی، بدون حمایت شما، مدرکتان برایتان حرف نمی زند، بلکه حتی ممکن است بر علیه شما شهادت دهد.

شهادت منفی برای چه؟ به دلیل سکوت و احتیاط معنی داری که شما زمان صحبت در مورد مقاله یا پایان نامه تان در پیش می گیرید. در نتیجه این سکوت، هر چه خروجی های بهتری در پایان نامه گرفته باشید، بیشتر ثابت می شود که شما آن را انجام نداده اید. این یعنی باید خیلی مواظب نحوه ارائه کار تحقیاتی خود باشید چون کاملا یک چاقوی دو لبه است.

2.5 توصیه خانه OpenSees

گردانندگان خانه OpenSees فرصت انجام مصاحبه شغلی با فارغ التحصیلان در داخل و خارج این خانه را داشته اند. این تجربه نشان می دهد افرادی که انجام پروژه OpenSees خود را برون سپاری کرده اند، به ندرت شجاعت دفاع جانانه از آن را دارند. این موضوع برای یک مدیر با تجربه کافی است تا درخواست شغلی شما را بدون تعلل رد کند. یک مدیر با تجربه به دنبال یک فرد متخصص، جسور و البته صادق می گردد.

در بالا گفتیم که داشتن مدرک، به تنهایی اصلا کمکی به موفقیت شما نمی کند. از طرفی، برای خانه OpenSees، موفقیت پایدار شما و حرکت رو به رشد کشور عزیزمان است که اهمیت دارد. در نتیجه، اجازه دهید خانه OpenSees در کنار شما باشد و نه جایگزین تلاش شما. این روش می تواند همه منافع شما را تامین کند:

  • حداقل هزینه؛ در مسیر یک پروژه، پس از گشودن گره هر مرحله، روش به دست آمده باید به دفعات تکرار شود. طبیعی است که این تکرارها دیگر پیچیدگی زیادی ندارند و می توانند توسط خود شما انجام شوند. به این ترتیب، هزینه پرداختی از طرف شما به محقق با تجربه تنها صرف مراحل بغرنج کار می شود و نه تمام آن.
  • سریعترین زمان؛ خیلی وقت ها مشغله زیاد محققین با تجربه سبب می شود نتوانند وقت کافی و پیوسته در اختیار شما بگذارند. در نتیجه، باید منتظر باز شدن وقت آنها بمانید. در این حالت، اگر خود شما بخشی از کار را بر عهده بگیرید، می توانید از زمان استفاده بهتری بکنید.
  • بالاترین کیفیت؛ نظارت شما بر مراحل، همفکری تان با محقق و کمک مؤثری که به او می کنید، همه اینها در بالاتر رفتن کیفیت تحقیق مؤثر خواهد بود
  • تسلط و اعتماد به نفس شما؛ در این حالت، شما تمام اطلاعات و مهارت لازم را در کنار یک محقق با تجربه از او می آموزید. در واقع، علاوه بر انجام کار، دانش آن هم به طور کامل به شما منتقل می شود. ضمن دریافت دانش، شما زیر نظر محقق تمرین نیز می کنید و می توانید متبحر شوید. اینها همه باعث افزایش اعتماد به نفس شما و احساس بی نظیر «من می توانم» می شوند.

3.5 انجام پروژه در خانه OpenSees

اگر تصمیم گرفته اید که خودتان در مسیر انجام پروژه با OpenSees نقش ایفا کنید، به شما صمیمانه تبریک می گوییم. چون، مطمئنیم که این یکی از بهترین و موثرترین تصمیمات زندگی تان خواهد شد. اگر تمایل داشتید هدایت و راهنمایی ما را هم در کنارتان داشته باشید، این برای ما باعث خوشحالی است. برای آشنایی با فرایند این همکاری لطفا به بخش مشاوره OpenSees مراجعه بفرمایید.