مدرسه روش های ارزیابی سازه ای

آموزش ارزیابی رفتار سازه ها با OpenSees، موضوعی است که در این مدرسه هم خود را بر آموزش آن نهاده ایم؛

خوش آمدید!

پس از گذر از مراحل آموزش OpenSees در مدارس قبلی، در این مدرسه میخواهیم بعضی از کاربردهای پژوهشی که می توان در حیطه تحلیل غیرخطی با OpenSees دنبال کرد را با هم مرور کنیم. آموزش های این مدرسه به شما امکان خواهد داد تا بتوانید یک موضوع پژوهشی نوآورانه و جالب تعریف کنید و توانایی خود در کار با OpenSees را به ثمر و نتیجه نهایی برسانید. طبیعی است برای رسیدن به یک ایده خلاقانه ابتدا باید کاربردهای فعلی و ایده های محققان گذشته را به خوبی مرور کنیم. ما در این مدرسه در پیمودن این مسیر به شما کمک می کنیم.

مطالبی که در این مدرسه به پیشگاه شما تقدیم می کنیم همگی برگرفته از مستندات پژوهشی است که در مجلات و پایان نامه های معتبر و یا آیین نامه ها و دستورالعمل های پیشرفته ارزیابی عملکرد سازه ها منتشر شده اند. در مطالب هر بخش سعی خواهیم کرد ارجاعات لازم را به این مستندات برای شما فراهم کنیم تا بتوانید مطالعات پژوهشی خود را به مسیر درست هدایت کنید.

در هر بخش سعی خواهیم کرد فرایندها و روشهای به کارگیری OpenSees با هدف استخراج کمیتها و نمودارهای رفتاری به شما آموزش دهیم. اگرچه سعی ما بر هموار نمودن مسیر شما در پیاده کردن روش های ارائه شده است، با این حال ممکن است علاقه مند باشید توضیحات کامل و دقیقی را که در آموزشهای ویدیویی خود برای شما گردآوری کرده ایم با هدف تسلط سریعتر و دستیابی به مهارتهای بیشتر دنبال کنید.

درس بعدی: ارزیابی احتمالاتی عملکرد لرزه ای سازه ها